‘Buiten de tijd om willen’ als het niet meer vanzelf gaat, als je je uitgeblust of opgebrand voelt, als het leven een wending neemt die pijn doet en veel verdriet geeft. Als je je regelmatig slachtoffer voelt, of alweer in conflict bent . Als je op een kruispunt van wegen staat. Als je datgene zichtbaar en zegbaar wilt gaan maken, wat je eigenlijk allang weet.  

In het koesteren van jouw eigen tijd, ontstaat ruimte voor de onderwerpen die er voor jou toe doen. Zoeken, verwerken, verwerkelijken en verwezenlijken heeft voor ieder een eigen tijd en dimensie. Ik ondersteun en bemoedig je bij dit proces, van ‘lucht en ogen van het goede aardse gaan zien’. 

En als je dan weer bewust weet wat je al lang wist, kijken naar hoe daar dan gehoor aan te geven. In het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven, in het antwoord geven. Zodat het weten, het praten over en het doen weer samenvallen.

En dan uit het bewonderen en genieten van deze eenvoud nieuwe energie putten om dit ook binnen de wijzers van de tijd te blijven ervaren en zichtbaar te maken.. 

Klik hier voor de flyer: Bezinning op leven en werk

Vergeet je niet te leven

vergeet je niet te leven
dacht ik laatst
de tijd hield stil
een adempauze even

en als je nu eens zonder haast
buiten de tijd om wil
slagbomen neergelaten
dolgedraaide wijzerplaten

onder je door of langs je heen
ze laat voor wat ze zijn en dan
meer lucht  en ogen van

het goede aardse zien
een beetje ruimte worden en misschien
iets meer gericht alleen

Kees Hermis
Gedragen

Het leven is me gegeven
de dood komt me halen
daar tussenin
bevind ik mij

soms gaat de hemel even open
ben ik weer deel vanwaar ik kom
waar alles met alles is verbonden
en er voor iedereen plek is

 dan vallen er gaven in mijn schoot
en schiet mijn hart vol
ik voel me gedragen
en dankbaar van leven vervuld

 woorden, beelden, kleuren, klanken
in creatieve composities
scheppingsvermogen wakker gekust
het aardse leven dat verlangt.

Marjanska Leeuwerik