Preivacyverklaring algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Leeuwerik Onder de Linde gaat om met de bescherming van uw persoonsgegevens zoals ik ook wil dat er met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan.

In bijgevoegde privacyverklaring geef ik u inzicht in:
* persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk
* met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
* geautomatiseerde besluitvorming
* hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
* delen van persoonsgegevens met derden
* cookies, google analytics of vergelijkbare technieken
* gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
* hoe ik persoonsgegevens beveilig.

 

Klik voor downloaden op Privacyverklaring.