Mijn naam is Marjanska Leeuwerik, vernoemd naar mijn grootmoeders Jans en Maartje. Een belangrijk thema in mijn leven en werk is ‘ruimte en (be)grenzen’.    

Aanvankelijk richt ik me, na mijn studie landschapsarchitectuur (Landbouwuniversiteit Wageningen), op het letterlijke gebruik van ruimte. Ik begin als procesbegeleider in de ruimtelijke ordening in Afrika en Latijns-Amerika. Hier verken ik mijn eigen grenzen binnen onbekende culturele dimensies. Ik verbind me met de mensen en hun rituelen, pas me aan aan voor mij nieuwe levensritmes en klimaten. Mijn leven geef ik vorm op grond van mijn betrokkenheid met mensen, processen, leefomgeving en duurzaamheid.   

Na zeven jaar weer terug in Nederland, waar ik me, ruim tien jaar bij Grontmij,  bezighoud met het ruimtegebruik in ons eígen land. Ik draag bij door de combinatie van dromen, denken, durven én doen. Gaandeweg verschuift mijn interesse meer en meer naar de ontwikkelingsruimte voor zowel medewerkers als voor de organisatie. Na een opleiding (School voor Coaching) vervul ik de laatste jaren binnen dit bedrijf ook de rol van coach en trainer. 

In 2002 begin ik mijn praktijk voor levensloop- en loopbaanbegeleiding. Opnieuw staat ruimte centraal, maar nu in de zin van mensen begeleiden in het creëren van innerlijke ruimte. 

Met onze keus om als gezin in 2007 naar een boerderij in de Achterhoek te verhuizen schep ik ruimte in meerdere opzichten. Ruimte om mensen te ontvangen Onder de Linde. Maar ook ruimte om te genieten van datgene waar ik zo van houd: licht, lucht, seizoenen, kleuren, stilte, eenvoud, dieren, tijd en aandacht. Dit alles draagt bij aan de ruimte ín mijzelf, van waaruit ik werk en leef. 

 

 

Levenskracht

rugwervel gebroken
verbinding geknakt
tussen boven en onder
voor en achter
links en rechts

teruggeworpen op mezelf
kleiner dan ooit
verdwaald
en geen kant op kunnen
dan naar binnen

waar ik aantref
alles in-een
grote levenskracht
gesteund door hen
die mij omringen 

om opnieuw te staan
en gaan in de wereld
stapje voor stapje
wiebelig en onzeker
maar van binnenuit

rug gebroken
mens geheeld
me gedragen voelen
in mijn kwetsbaarheid
levenskracht

Marjanska Leeuwerik
Onderscheid

schenk mij ruimte
om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen

moed
om te veranderen
wat ik kan veranderen 

en wijsheid 
om tussen deze twee
het onderscheid te maken

naar Fransiscus van Assissi